ใหม่


01/09/2018

Construction Progress


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

01/05/2018

Citycare, clinic and wellness center of Citygate,

partner with Bangkok Hospital Group received the BOI and will open July 2018.


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

15/04/2018

The first units completed already


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

01/04/2018

Citygate construction progress.


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

01/10/2017

CITYGATE construction progress


Citygate Phuket
Citygate Phuket

29/07/2017

สุดยอดไปเลยซิตี้เกท

สุดยอดไปเลยซิตี้เกท นักลงทุนคว้านซื้อตึกของโครงการเราทั้งตึกในคราวเดียวกัน (จำนวน 66 ห้อง) นักลงทุนต่างเชื่อมั่นในคุณภาพของเรา ซิตี้เกท 


Citygate Phuket
Citygate Phuket

01/07/2017

CITYGATE construction progress


Citygate Phuket
Citygate Phuket

28/04/2017

Citycare Clinic, Paris, New York


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

10/01/2017

EIA APPROVED

Official documents received today from Bangkok

23/11/2016

EIA has been APPROVED

Today Citygate  EIA  has been APPROVED


Citygate Phuket

15/09/2016


Citygate Phuket
Citygate Phuket
Citygate Phuket

01/11/2015

ซิตี้เกทยินดีที่จะแนะนำให้รู้จักซิตี้แคร์

คลินิกเอกชนและศูนย์สุขภาพในความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ


 CITYCARE is also a Wellness Center

01/10/2015

หนังสือพิมพ์ซิตี้เกท

เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

01/09/2015

หนังสือพิมพ์ซิตี้เกท

เดือนเมษายน -เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

15/07/2015

สัญญาตัวแทนขายซิตี้เกท

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา

01/06/2015

LAUNCH PARTY

28/05/2015

SHOW UNIT Opening

21/05/2015

Sales Office Opening

13/05/2015

Phuket property show start

May 13 to 17 th

08/05/2015

WELCOM TO CITYGATE BOOTH

JUNG CEYLON - PATONG

01/03/2015

DUBAI INTERNATIONAL PROPERTY SHOW 2105

15/01/2015

CITYGATE Construction site

Show Unit and Sales Office construction has started for an expected completion Mai 15 th.

30 april 2015

30 april 2015

30 april 2015

1 may 2015

2 may 2015


SALES OFFICE

15 january 2015

01 febuary 2015

10 febuary 2015

03 march 2015

19 march 2015

1 may 2015

6 may 2015

6 may 2015

8 may 2015

08/12/2014

Upload our brochure

INVESTIR A PHUKET Ou, Pourquoi, Comment ?

INVEST IN PHUKET Where, Why, How ?


ข้าพเจ้ามีความยินยอมเข้าสู่กระบวนการข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยบริษัท ซิตี้เกท เอ็กซ์คูซีฟ ดีเวลลอปเม้น ลงทะเบียนสำนักงาน 71/21 หมู่ 3 กมลา กระทู้ ภูเก็ต 83150 ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2540 ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลบริษัท และการเรียกร้องสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับกระบวนการประมวลผลชั่วคราว หรือถาวร หรือลบสิ่งเหล่านั้นออก